Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för huvud- och halscancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Anna-Karin Haylock

ÖNH-kirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Olof Nilsson

ÖNH-kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Ledamöter

Alexandra Gregorius

radiolog

Universitetssjukhuset Örebro

 

Andreas Scheltdorf

kirurg

Falu lasarett

Andres Rodriguez

plastik- och käkkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ann-Sofie Fransson

onkolog

Gävle Sjukhus, Gävle

Björn Kullinger

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Björn Strandell

chefsläkare

Primärvården Region Örebro

Charlotta Nobuoka

ÖNH-kirurg

Gävle sjukhus

Odd Lind

ÖNH-kirurg

Hudiksvalls sjukhus

Erika Elenius

kontaktsjuksköterska ÖNH-kliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

Gabriella Kecskés

ÖNH kirurg

Västmanlands sjukhus Västerås

Karin Jontell

dietist

Akademiska sjukhuset , Uppsala

Malin Englund Tjerring

onkolog

Universitetssjukhuset, Örebro

Maria Hellström

kontaktsjuksköterska ÖNH-kliniken

Falu lasarett

Miklos Gulyas

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Nikoo Bazsefidpay

käkkirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Odd Lind

ÖNH-kirurg

Hudiksvalls sjukhus

Therese Sandberg

kontaktsjuksköterska onkologkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Tina Herling

patolog

Universitetssjukhuset Örebro

Valentina Mouratidou

onkolog,

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Zhenya Pencheva

ÖNH kirurg

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Zuzana Lovasova

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Åsa Harnesk

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

 

 

Patientföreträdare

Ulf Östblom

patient- och närståendeföreträdare

Mun- & Halscancerföreningen Uppland

 

Barbro Pettersson

patient- och närståendeföreträdare

Mun- & Halscancerföreningen Örebro och Värmlands län