Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för huvud- och halscancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Tomas Ekberg

ÖNH-läkare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Olof Nilsson

ÖNH-kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Ledamöter

Anahita Mobargha

ÖNH-kirurg

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

 

Andreas Scheltdorf

kirurg

Falu lasarett

Ann-Sofie Fransson

onkolog

Gävle Sjukhus, Gävle

Björn Kullinger

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Charlotta Nobuoka

ÖNH-kirurg

Gävle sjukhus

Christina Kohl

kontaktsjuksköterska ÖNH-kliniken

Akademiska sjukhuset , Uppsala

Gabriella Kecskés

ÖNH kirurg

Västmanlands sjukhus Västerås

Jana Sandberg

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Jennifer McGreevy

dietist

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Katarina Stenström

ÖNH-kirurg

Hudiksvalls sjukhus

Maria Hellström

kontaktsjuksköterska ÖNH-kliniken

Falu lasarett

Nikoo Bazsefidpay

käkkirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Therese Sandberg

kontaktsjuksköterska onkologkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Valentina Mouratidou

onkolog,

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Zhenya Pencheva

ÖNH kirurg

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Zuzana Lovasova

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Åsa Harnesk

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

 

 

Patientföreträdare

Ulf Östblom

patient- och närståendeföreträdare

Mun- & Halscancerföreningen Uppland

 

Barbro Pettersson

patient- och närståendeföreträdare

Mun- & Halscancerföreningen Örebro och Värmlands län