Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för huvud- och halscancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Anna-Karin Haylock

kirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Olof Nilsson

kirurg ÖNH-kliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Ledamöter

Alexandra Gregorius

radiolog

Universitetssjukhuset Örebro

 

Andreas Scheltdorf

kirurg

Falu lasarett

Andres Rodriguez

plastik- och käkkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ann-Sofie Fransson

onkolog

Gävle Sjukhus

Björn Kullinger

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Björn Strandell

chefsläkare

Primärvården Region Örebro län

Charlotta Nobuoka

ÖNH-kirurg

Region Gävleborg

Odd Lind

ÖNH-kirurg

Hudiksvalls sjukhus

Erika Elenius

kontaktsjuksköterska ÖNH-kliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

Gabriella Kecskés

ÖNH kirurg

Västmanlands sjukhus Västerås

Johan Reizenstein

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Karin Jontell

dietist

AS, Uppsala

Maria Hellström

kontaktsjuksköterska ÖNH-kliniken

Falu lasarett

Miklos Gulyas

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Nikoo Bazsefidpay

käkkirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Odd Lind

ÖNH-kirurg

Hudiksvalls sjukhus

Therese Sandberg

sjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Tina Herling

patolog

Universitetssjukhuset Örebro

Valentina Mouratidou

onkolog,

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Zhenya Pencheva

ÖNH kirurg

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Zuzana Lovasova

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Åsa Harnesk

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

 

 

Patientföreträdare

Ulf Östblom

patientföreträdare,

 

Barbro Pettersson

patientföreträdare,