Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer huvud- och halscancer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för huvud- och halscancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

RCC Norr hänvisar till de läkemedelsregimer som tagits fram nationellt.