Styrgrupp Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ledningsgrupp

Eva Hammerlid

ÖNH-läkare, registerhållare för Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Lalle Hammarstedt Nordenvall

ÖNH -läkare, ordförande

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Anna Hafström

ÖNH-läkare, ansvarig vetenskaplig sekreterare

Skånes universitetssjukhus

Mattias Olin

onkolog

Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Adjungerande

Anders Högmo

ÖNH-läkare

 

Johan Wennerberg

ÖNH-läkare

Skåne universitetssjukhus, Lund

Martin Beran

ÖNH-läkare

Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan

Ledamöter

Karin Söderkvist

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

 

Einar Björgvinsson

Onkolog

Karolinska Comprehensive Cancer Center

Hedda Haugen Cange

onkolog, ansvarig onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Lovisa Farnebo

processledare, ledamot RCC Sydöst styrgrupp

öron-, näsa- och halskliniken, Region Östergötland

Johan Reizenstein

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Mustafa Magan

ÖNH-läkare

Norrlands universitetssjukhus

Valentina Mouratidou

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Karl Sandström

ÖNH-läkare

Akademiska sjukhuset Uppsala

Maria Gebre-Medhin

onkolog

Skåne universitetssjukhus, Lund

Agneta Hagren

Sjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Jan Nyman

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Stefan Kristiansson

ÖNH-läkare

Universitetssjukhuset Örebro

Patient- och närståendeföreträdare

Helga von Stollenwerk

patient- och närståendeföreträdare

 

Andreas Björklund

patient- och närståendeföreträdare

Adjungerade medlemmar

Göran Laurell

ÖNH-läkare

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Magnus Niklasson

ÖNH-läkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Anders Westerborn

ÖNH-läkare

Universitetssjukhuset Örebro

Valberedning

Magnus Niklasson

ÖNH-läkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Helena Sjödin

onkolog, pensionär

Stödjande RCC

Anna Källsgård

statistiker

RCC Väst

 

Jenny Franze

produktägare

RCC Väst

Tim Säll

statistiker

RCC Väst

Charlotta Briggman

administrativ koordinator

RCC Väst