Nationell vårdprogramgrupp malignt melanom

Ordförande

Hanna Eriksson

med.dr. onkologi, dermatologi

RCC Stockholm Gotland

 

 

Regionala repr.

Gustav Ullenhag

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Ingrid Ljuslinder

onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Christian Ingvar

ordförande i styrgruppen

Universitetssjukhuset, Lund

Ulrika Stierner

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patolog

Katarzyna Lundmark

med. dr., överläkare klinisk patologi

Universitetssjukhuset Linköping

 

 

Omvårdnadsrepr.

Liselott Sahlberg

processledare, samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Patientrepr.

Fredrik Östman

Melnomföreningen

Stödjande RCC

Annika Asketun

verksamhetsutvecklare

RCC Sydöst

 

Rasmus Mikiver

statistiker

RCC Sydöst