Support

För dig som har frågor eller behöver hjälp med själva registreringen av hudmelanom. Kontakta supporten i din region.