Nationellt högspecialiserad vård - malignt melanom

Ungefär 40 patienter per år i Sverige genomgår behandlingen isolerad hyperterm perfusion. Huvudindikation är malignt melanom men även patienter med avancerade mjukdelssarkom i extremitet kan bli aktuella.

Behandlingsprincipen kräver omfattande kringresurser och kompetens och är sedan lång tid koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som är den enda enheten för nationell högspecialiserad vård (NHV) för malignt melanom i Sverige.

Behandling

Isolerad hyperterm perfusion (ILP)

Nationellt högspecialiserad vård (NHV)

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Uppföljning

Tvåårsuppföljning Isolerad hyperterm perfusion Sahlgrenska Universitetssjukhuset (pdf, nytt fönster)
Redovisning av Sahlgrenska universitetssjukhusets arbete med malignt melanom under 2017-2018 enligt cancervårdens nivåstrukturering  (då som nationellt vårduppdrag)

Information till utredande och remitterande enheter

Verksamhetspresentation ILP (pdf, nytt fönster)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf, nytt fönster)

Remisser, remissvar och beslutsrekommendationer