Nationellt vårduppdrag malignt melanom

Ungefär 40 patienter per år i Sverige genomgår behandlingen isolerad hyperterm perfusion. Huvudindikation är malignt melanom men även patienter med avancerade mjukdelssarkom i extremitet kan bli aktuella. Behandlingsprincipen kräver omfattande kringresurser och kompetens och är sedan lång tid koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Behandling

Isolerad hyperterm perfusion (ILP)

Nationell vårdenhet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Uppföljning

Den nationella vårdenheten har arbetat under 2017-2018 i enlighet med cancervårdens nivåstrukturering och redovisar de två åren i en rapport:

Tvåårsuppföljning Isolerad hyperterm perfusion Sahlgrenska Universitetssjukhuset (pdf, nytt fönster)

Information till utredande och remitterande enheter

Verksamhetspresentation ILP (pdf, nytt fönster)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf, nytt fönster)
Remiss till landsting och regioner, juni 2015 (pdf, nytt fönster)
Remissvar och ansökningar
RCCs beslutsrekommendation, febr 2016 (pdf, nytt fönster)