Nationell kvalitetsregistergrupp hudmelanom

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Karolin Isaksson

kirurg

Centralsjukhuset Kristianstad

 

 

Hanna Eriksson

biträdande överläkare, ordförande vårdprogramgrupp

Karolinska Universitetssjukhuset

Lars Ny

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Gustav Ullenhag

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Roger Olofsson Bagge

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ismini Vassilaki

hudpatolog

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Iva Johansson

hudpatolog

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Jan Lapins

dermatolog, Ordförande Svenska melanomstudiegruppen, SMSG

Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Christina Berndes Sköldmark

processledare hudtumörer, hudläkare

Länssjukhuset Ryhov

 

Sara Wirén

onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Patientföreträdare

Fredrik Östman

Melanomföreningen

Stödjande RCC

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

 

Sara Sterneberg

registerproduktägare

RCC Sydöst

Birgitta Burell

registeradministratör

RCC Sydöst

Rasmus Mikiver

statistiker

RCC Sydöst