Sjukvårdsregionalt vårdprogram för hypofystumörer

Det första regionala vårdprogrammet för hypofystumörer färdigställdes redan 1999. Den nu aktuella versionen, publicerad september 2019, reviderades av RCC Mellansveriges vårdprocessgrupp för hypofystumörer.