Sjukvårdsregionalt samverkansdokument för hypofystumörer

2021 fastställdes den första versionen av det Nationella vårdprogrammet för hypofystumörer. Mellansveriges tidigare sjukvårdsregionala vårdprogram har därför omarbetats till ett samverkansdokument som framför allt beskriver remissvägar i Mellansverige och samlar gemensamma PM.