Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för hypofystumörer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Britt Edén Engström

endokrinolog

Sektionen för endokrinologi och diabetes, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

 

Ledamöter

Anna Zackrisson

sjuksköterska, Medicinkliniken

Gävle Sjukhus

 

Anna-Karin Åkerman

endokrinolog

Universitetssjukhuset Örebro

Anne Breikert

sjuksköterska, Medicinkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Ariadni Kyriakogiannaki

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Christos Himonakos

endokrinolog

Centralsjukhuset, Karlstad

Emil Mikulski

endokrinolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Emma Sund Nilsson

sjuksköterska, Medicinkliniken

Gävle sjukhus

Erika Marjamaa

sjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Erika Tsatsaris

endokrinolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Fredrik Sahlander

endokrinolog

Falu lasarett

Katarina Sundström

endokrinolog

Gävle Sjukhus

Malin Jerresand

sjuksköterska

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Olafur Gudjonsson

neurokirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Olivera Casar Borota

patolog

Patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Petter Ahrenstedt

endokrinolog

Nyköping lasarett

Ulrika Stenmark

endokrinolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Patientföreträdare

Mikaela Olsson

vårdprocessgrupp för hypofystumörer