Nationell vårdprogramgrupp för primära maligna hjärntumörer

Ordförande

porträtt

Sara Kinhult

onkolog

Skånes universitetssjukhus

 

 

Ledamöter

Alicia Hellgren

leg. sjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Göran Hesselager

neurokirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Maria Sandström

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Peter Milos

processledare

Universitetssjukhuset i Linköping

Sofia Hylin

neurolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Thomas Brännström

patolog

Norrlands universitetssjukhus

Patientrepresentant

Mariella Delgado

patient/närståendeföreträdare

Stödjande RCC

porträtt

Åsa Johansson

handläggare nationella vårdprogram och Min vårdplan

RCC Norr