Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp maligna hjärntumörer

Det standardiserade vårdförloppet för maligna hjärntumörer gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp maligna hjärntumörer, Kunskapsbanken

Alla SVF, vårdprogram och vägledningar finns i RCCs Kunskapsbank.

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, hjärntumörer (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, hjärntumörer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional baslinjemätning

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för hjärntumörer (21 mars 2016)

Läs mer om införande av vårdförloppen i region Stockholm och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförloppLadda ner den här.