Sjukvårdsregional tillämpning av vårdprogram för hjärntumörer

Dokumentet beskriver vårdprocessen för patienter med CNS-tumörer i Sjukvårdsregion Mellansverige. Det har tagits fram av vårdprocessgruppen för CNS-tumörer vid RCC Mellansverige med målet att underlätta implementeringen av det nationella vårdprogrammet för tumörer i hjärna och ryggmärg samt att fungera som ett sjukvårdsregionalt vårdprogram för mindre vanliga tumörtyper (vestibularisschwannom, hemangioblastom samt hjärnmetastaser) som i dagsläget inte är beskrivna i nationella vårdprogram.