Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för hjärntumörer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

David Löfgren

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

 

Göran Hesselager

neurokirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Ledamöter

Anita Chandra

neurolog

Falu lasarett

 

Christina Widhe Qvist

neurolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Helén Eriksson

kontaktsjuksköterska, neurosektionen

Västmanlands sjukhus Västerås

Helene Hörberg

onkolog

Region Sörmland

Jan Rogausch

neurolog

Falu lasarett

Jimmy Sundblom

neurokirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Johan Sanner

neurolog

Centralsjukhuset Karlstad

Johan Wikström

radiolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Kyriaki Christodoulou

onkolog

Gävle sjukhus

Magnus Olivecrona

neurokirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Martin Rydin

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Michael Sihver

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Per-David Alm

neurolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Petra Witt Nyström

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Sylwia Libard

neuropatolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Patientföreträdare

Caroline Taxén