Nationell Min vårdplan för tumörer i centrala nervsystemet

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. Min vårdplan ska ge information och vara ett stöd för patienter och närstående, samt öka deras delaktighet och trygghet.

Min vårdplan innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med tumör i centrala nervsystemet (CNS). Det är viktigt att du som vårdpersonal gör ett urval av innehållet så att din patient endast får den information som hen är i behov av och önskar, samt de formulär som verksamheten avser att följa upp.

Min vårdplan CNS finns digitalt via 1177.se. Här hittar du den som PDF-dokument som kan skickas till tryck eller skrivas ut.

Den senaste versionen av Min vårdplan för CNS publicerades 30 maj 2023. I versionsinformationen kan du se vad som har ändrats sedan föregående version.

Alla dokument är i PDF-dokument och öppnas i nytt fönster.

Versionsinformation Min vårdplan CNS (pdf, nytt fönster)

Röntgen och bilddiagnostik

PET-kameraundersökning

Övriga undersökningar och provtagningar

Navigerad transkraniell magnetstimulering, nTMS

Lumbalpunktion

Patientinformation kring behandlingar i regimbiblioteket

Patientinformation om läkemedelsregimer för hjärntumörer, Regimbiblioteket

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan för tumörer i CNS digitalt, via 1177.se.

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC