Nationell kvalitetsregistergrupp primära maligna hjärntumörer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Roger Henriksson

onkolog, professor

RCC Stockholm-Gotland

 

 

Ledamöter

Alba Corell

neurokirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

David Löfgren

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Eskil Degsell

patient- och närståendeföreträdare

Georg Holgersson

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Henrietta Nittby

neurokirurg

Skånes Universitetssjukhus

Jimmy Sundblom

neurokirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Katja Werlenius

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lena Rosenlund

vårdutvecklare PROM/PREM samt diagnoskoordinator CNS tumörer och läkemedelsregistret

RCC Stockholm Gotland

Ludvig Dahl

onkolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Magnus Olivecrona

neurokirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Margret Jensdottir

neurokirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Maria Sandström

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Michael Strandéus

onkolog

Pernilla Roswall

onkolog

Rickard Sjöberg

neurokirurg

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Sara Kinhult

ordförande VP-grupp, onkolog

Skånes universitetssjukhus

Stödjande RCC

porträtt

Sara Huggert Ranta

registeradministratör

RCC Norr

 

porträtt

Barbro Numan Hellquist

statistiker

RCC Norr

porträtt

Björn Tavelin

statistiker

RCC Norr

porträtt

Johanna Carnerus

registerproduktägare

RCC Norr

porträtt

Arvid Widenlou Nordmark

nationell registersamordnare

RCC Norr