Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för gynekologisk cancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Lokala cancerråd i Mellansverige

Processledare

Anthoula Koliadi

överläkare onkologi

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Lena Wijk

gynekologisk tumörkirurg

Universitetssjukhuset, Örebro

Ledamöter

Anna Ackefors

gynekolog

Nyköpings lasarett

 

Bogdan Dumitrescu

gynonkolog

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Cecilia Riemersma

gynekolog med gynonkologisk inriktning

Centralsjukhuset, Karlstad

Charlotte Eklind

kontaktsjuksköterska, kvinnokliniken

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Cristine Hess

gynekolog/gynonkolog

Hudiksvalls sjukhus

Hanna Rapp

gynekolog/ gynonkolog

Gävle sjukhus

Helena Levander

gynekolog

Falu lasarett

Karin Glimskär Stålberg

gynekologisk tumörkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Linda Sjölin

kontaktsjuksköterska, kvinnokliniken

Universitetssjukhuset, Örebro

Luz Ladi

gynekologisk tumörkirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Margareta Lood

gynekologisk tumörkirurg

Centralsjukhuset i Karlstad

Ruth Sanchez Hermansson

gynekolog/gynonkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Patientföreträdare

Martina Schäfer

patient- och närståendeföreträdare

Nätverket mot gynekologisk cancer

 

Ulla Wahlman

patient- och närståendeföreträdare

Gyncancerföreningen, Gävleborg