Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för gynekologisk cancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Lokala cancerråd i Mellansverige

Processledare

Hanna Dahlstrand

gynonkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Lena Wijk

gynekologisk tumörkirurg

Universitetssjukhuset, Örebro

Ledamöter

Alvaro Castillo

gynonkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

 

Anna Ackefors

gynekolog

Nyköpings lasarett

Anna Tolf

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Beata Sikorska

gynekologisk tumörkirurg

Centralsjukhuset i Karlstad

Cristine Hess

gynekolog/gynonkolog

Region Gävleborg

Diana Taslica

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Hanna Rapp

gynekolog

Region Gävleborg

Helena Levander

gynekologisk tumörkirurg

Falu lasarett

Heléne Johansson

kontaktsjuksköterska, onkologkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Karin Glimskär Stålberg

gynekologisk tumörkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Lena Andersson

kontaktsjuksköterska, onkologkliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

Luz Ladi

gynekologisk tumörkirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Margareta Lood

gynekologisk tumörkirurg

Centralsjukhuset i Karlstad

Ruth Sanchez Hermansson

gynekolog/gynonkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Patientföreträdare

Jessica Dahlin

Nätverket mot gynekologisk cancer

 

Ulla Wahlman

patient- och närståendeföreträdare

Gyncancerföreningen Värmland