Nationell arbetsgrupp Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer

Patientinformationen i Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer är framtagen av RCC:s nationella arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer.

Ordförande

Carina Rundström

Kontaktsjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

Deltagare

Cecilia Kamstad

Kontaktsjuksköterska

Skånes universitetssjukhus Lund

 

Elin Turborn

Kontaktsjuksköterska

Norrlands universitetssjukhus

Johanna Oskarsson

Kontaktsjuksköterska

Centralsjukhuset Karlstad

Josefin Brandqvist

kontaktsjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kerstin Lindsmyr

kontaktsjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patient- och närståendeföreträdare

Marianne Olsson

Patient- och närstråendeföreträdare

Sara Wendel

patient- och närståendeföreträdare