Till regionspecifikt innehåll

Livmoderhalscancer och vaginalcancer

Varje år får cirka 450 personer livmoderhalscancer (cervixcancer) i Sverige. Vaginalcancer är en ovanlig cancerform, varje år insjuknar 40 personer i Sverige.

Livmoderhalscancer

I stort sett alla fall av livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus, som är sexuellt överförbara virus. 

Det vanligaste symtomet på livmoderhalscancer är blödningar som inte har med menstruation att göra. I tidiga skeden har man ofta inga symtom alls. Sjukdomen uppstår i livmoderhalsen, och utvecklas oftast långsamt under många år. Det gör det möjligt att upptäcka och behandla cellförändringar i ett tidigt skede. Livmoderhalscancer behandlas med kirurgi, radioterapi (strålbehandling), cytostatika eller en kombination av dessa. Den relativa femårsöverlevnaden (andelen kvinnor som överlever minst fem år) är cirka 70 procent.

Tack vare den gynekologiska cellprovtagningen är det bara en tredjedel så många kvinnor som får livmoderhalscancer, jämfört med om screeningen inte hade funnits. Sjukdomen upptäcks också i tidigare stadier, vilket gör att fler blir friska.
Läs mer om cellprovtagning och HPV-vaccination.

Vaginalcancer

Vaginalcancer är en ovanlig cancerform som uppstår i slemhinnan i slidan. Sjukdomen förekommer bland kvinnor i 40-årsåldern och uppåt. Medelåldern för insjuknande är runt 70 år. Vanliga symtom är blödningar och missfärgade flytningar. Vaginalcancer kan ofta kopplas till en annan gynekologisk cancer och visar sig inte sällan vara en metastas från en livmoderhals- eller livmoderkroppscancer. Sjukdomen behandlas genom kirurgi, cytostatika, strålbehandling, eller en kombination av dessa. Den relativa femårsöverlevnaden (andelen kvinnor som överlever minst fem år) är cirka 46 procent.

Orsakerna till vaginalcancer är inte helt klarlagda, men infektion med det sexuellt överförbara humana papillomviruset är en riskfaktor.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional vårdprocessgrupp för livmoderhalscancerprevention

I Uppsala-Örebroregionen arbetar den regionala vårdprocessgruppen för livmoderhalscancerprevention för ett ökat deltagande i livmoderhalscancerscreening och HPV-vaccination.

Regional vårdprocessgrupp för livmoderhalscancerprevention

Om livmoderhalscancerprevention i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om livmoderhalscancerprevention.

Bilaga 2L Regional cancerplan Livmoderhalscancerprevention (pdf)

Region Stockholms har som enda region i Sverige infört kostnadsfri vaccination till alla unga kvinnor tom 26 års ålder.

Processledare

Kristina Elfgren

Överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Styrgruppen för gynekologisk cellprovskontroll

Regionala styrgruppen för gynekologiskt cellprov består av regionala företrädare inom den gynekologiska cellprovskontrollen inom Regionalt cancercentrum syds upptagningsområde.

Christer Borgfeldt

regional patientprocessledare gynekologisk cancer

Skåne universitetssjukhus

Anna Palmstierna

utvecklingsbarnmorska

RCC Syd

Sjukvårdsregional vårdprocess för cervixcancerscreening.

Regional processledare

Hanna Eriksson

cytodiagnostiker,

Klinisk patologi, Universitetssjukhuset i Linköping

Regional vårdprocess livmoderhalscancer och vaginalcancer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med livmoderhalscancer och vaginalcancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Framtagning av ett nytt nationellt vårdprogram 
  • Framtagning och implementering av en ny regional medicinsk riktlinje 
  • Individuell vårdplan

Vårdprocessen har ett nära samarbete med de regionala vårdprocesserna för livmoderkroppscancer och äggstockscancer

Regionala processägare

porträtt

Karin Bergmark

regional processägare gynekologisk onkologi, överläkare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Pär Hellberg

gynekologisk tumörkirurg,

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionala omvårdnadsordförande

Johanna Inger

regional omvårdnadsordförande

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pia Pettersson

regional omvårdnadsordförande

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

porträtt

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst