Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer gynekologiska tumörer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

RCC Norr hänvisar till de läkemedelsregimer som tagits fram nationellt.