Livmoderkroppscancer

Varje år får cirka 1 400 kvinnor i Sverige livmoderkroppscancer eller corpuscancer eller endometriecancer som det också kallas. Den relativa femårsöverlevnaden är god och det finns inga regionala skillnader när det gäller överlevnad. 

Antalet kvinnor som får cancer i livmodern har ökat de senaste decennierna och livmoderkroppscancer är den gynekologiska cancersjukdom som ökar snabbast i västvärlden.

Nationellt vårdprogram

Nationella vårdprogram skrivs av flera läkare inom olika specialiteter representerade från alla regioner tillsammans med specialistsjuksköterskor och i dialog med patientorganisationer. Vårdprogram beskriver nationella riktlinjer för hur sjukdomen bör behandlas efter senaste samlade vetenskapliga rön. Individuella bedömningar görs alltid. Det första nationella vårdprogrammet för livmoderkroppscancer i Sverige fastställdes 2012 och en revidering och uppdatering fastställdes under 2017 och har uppdaterats och reviderats flera gånger. Senaste versionen planeras att fastställas under 2019..

Nationellt vårdprogram livmoderkroppscancer

Relativ överlevnad

Relativ överlevnad beskriver sannolikheten att överleva med en cancersjukdom (v.g. se under vanliga frågor och svar). Diagrammen ovan visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i livmoderkroppscancer mellan åren 2013-2017 oavsett ålder eller cancercelltyp.

Det övre diagrammet visar hela rikets relativa femårsöverlevnad, alltså andelen kvinnor som överlever med livmoderkroppscancer minst fem år. Har man levt fem år efter insjuknandet är det stor sannolikhet att cancersjukdomen inte kommer tillbaka. Det nedre diagrammet visar motsvarande överlevnad beroende på vilket stadium i sjukdomen man insjuknat i. Klicka på respektive bild för att se dem i större format.

Ålder vid insjuknande


Grafen visar åldersfördelningen vid insjuknande i livmoderkroppscancer i Sverige för åren 2013-2017. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall, till exempel 50- 55 år. Klicka på grafen för att se en större bild.

Behandling för olika stadier av sjukdomen


Grafen visar kvinnor med livmoderkroppscancer och andel med olika genomförda behandlingar per stadium i Sverige för åren 2013-2017. Som ett exempel läses grafen för stadium I, att drygt 75 % (blått) behandlas med enbart kirurgi, knappt 25 % (orange) behandlas med kirurgi i kombination med cellgifter med eller utan strålbehandling och några % fick enbart strålbehandling (grönt) och några har avböjt eller inte fått någon behandling (mörkblått).

Titta i första hand på staplarna 1-4. Stapeln i botten märkt X motsvarar kvinnor där sjukdomsstadiet inte är fastställt eller dokumenterat. Detta motsvarar en väldigt liten del av det totala antalet kvinnor. Klicka på grafen för att se en större bild.