Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram äggstockscancer

I Kunskapsbanken hittar du nationella vårdprogram för epitelial äggstockscancer och icke-epitelial äggstockscancer.

Nationella vårdprogram

Nationellt vårdprogram epitelial äggstockscancer, Kunskapsbanken

Nationellt vårdprogram icke epitelial äggstockscancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo