Min vårdplan äggstockscancer

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. Min vårdplan ska ge information och vara ett stöd för patienter och närstående, samt öka deras delaktighet och trygghet.

Nationell Min vårdplan äggstockscancer

Min vårdplan innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med äggstockscancer. Det är viktigt att du som vårdpersonal gör ett urval av innehållet så att din patient endast får den information som hen är i behov av och önskar, samt de formulär som verksamheten avser att följa upp.

Min vårdplan äggstockscancer finns digitalt via 1177 Vårdguiden. Här hittar du den som PDF-dokument som kan skickas till tryck eller skrivas ut.

OBS! Den senaste versionen av Min vårdplan äggstockscancer publicerades den 15 september 2021. I Versionsinformation kan du se vad som har ändrats sedan föregående version.

Versionsinformation Min vardplan äggstockscancer (pdf, nytt fönster)

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan äggstockscancer digitalt, via 1177 Vårdguiden.

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj Nyheter från Samverkan och Min vårdplan.

Prenumerera på nyheter från RCC

Regional version av Min vårdplan

Inom vissa sjukvårdsregioner finns regionala versioner av Min vårdplan. I de fall då en regional version finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Den regionala versionen ska inte användas tillsammans med den nationella och kommer att tas bort när regionen gått över till den nationella versionen av Min vårdplan. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.