Min vårdplan äggstockscancer

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Min vårdplan äggstockscancer innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med diagnosen.

Du som vårdpersonal behöver göra ett urval av innehållet och uppdatera Min vårdplan löpande så att patienten får informationen hen behöver och önskar.

Formulären i Min vårdplan är valbara. Det behöver finnas lokala rutiner för hur din verksamhet följer upp och använder patientens formulärsvar.

Erbjud patienten i första hand digitala Min vårdplan via 1177. Digitalt finns funktioner som att svara på formulär, skicka meddelanden, planeringsverktyg med mera. Saknar patienten e-legitimation kan patientinformationen skrivas ut eller skickas till tryck. Du hittar Min vårdplan äggstockscancer i PDF-format här på sidan.

Den senaste versionen av Min vårdplan äggstockscancer publicerades 24 oktober 2022. I versionsinformationen kan du se vad som har ändrats sedan föregående version.

Min vårdplan äggstockscancer, versionsinformation

 

Alla dokument är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Huvuddokument, till alla

Alla dokument är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Genetisk utredning vid äggstockscancer

 

Alla dokument är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Fertilitet vid behandling av äggstockscancer 

Flödesschema över hur äggstockscancer behandlas

Flödesschema över hur återfall av äggstockscancer behandlas

Botande behandling

Palliativ vård

Inför din operation – näring

Förberedelser inför en operation med titthålsteknik

Förberedelser inför en operation med öppen teknik

Operation av misstänkt äggstockstumör/cysta med titthålsteknik

Operation vid misstanke om äggstockstumör/cysta – öppen teknik

Operation vid misstänkt äggstockscancer – öppen teknik

Biverkningar och komplikationer efter en gynekologisk operation

Så går det till att sövas

Ryggbedövning

Biverkningar och komplikationer efter en operation

Fysisk aktivitet efter en operation

Så sätter du dig upp efter en bukoperation

Sårvård efter operationen – öppen teknik

Sårvård efter en operation

Cytostatikabehandling

Behandling mot illamående under cytostatikabehandling

Till dig som ska få cytostatika på sjukhuset

Hormonell behandling

Målriktad behandling

Behandling med blodförtunnande läkemedel

Behandling med kortison

Läkemedel mot smärta

Pleuratappning

Ascitestappning

Mellannålsbiopsi

Central venkateter, CVK

Perifert inlagd central venkateter, PICC-line

Subkutan venport, SVP

Kvarliggande kateter i urinblåsan

Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan

Urinkateter från njuren genom huden – nefrostomi/pyelostomi

Urinkateter mellan njuren och urinblåsan – uretärkateter

Urinkateter från urinblåsan genom huden – suprapubisk kateter

Tunntarmsstomi

Vanliga komplikationer vid tunntarmsstomi

Kostråd till dig som har tunntarmsstomi

Tjocktarmsstomi

Urostomi

Att få en stomi

Alla dokument är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Min uppföljning

Sammanfattning av min vård

Funktionsbesvär efter sjukdom och behandling

Alla dokument är i pdf-format och öppnas i separat länk.

Hjälp hemma och i vardagen

 

Patientinformation kring behandlingar i regimbiblioteket

Patientinformation om läkemedelsregimer för äggstockscancer Regimbiblioteket

 

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan äggstockscancer digitalt, via 1177.se.

 

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

 

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC

Regional version av Min vårdplan

Inom vissa sjukvårdsregioner finns regionala versioner av Min vårdplan. I de fall då en regional version finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Den regionala versionen ska inte användas tillsammans med den nationella och kommer att tas bort när regionen gått över till den nationella versionen av Min vårdplan. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.