Sjukvårdsregionalt nätverk för dietister inom mag- och tarmcancer

RCC Mellansverige stödjer nätverk för dietister som arbetar inom cancersjukvården. Nätverkets syfte är att, genom sjukvårdsregionalt samarbete, utveckla cancervården och göra den mer patientfokuserad.

Nätverket arbetar för att ta fram nutritionsriktlinjer, skapa gemensamma rutiner och stimulera till utveckling i nutritionsomhändertagandet av patienterna. Nätverket uppdaterar varandra, kliniker och vårdprocessgrupper om senaste evidens, eller där sådan saknas utifrån senaste beprövade erfarenhet.

Utöver dietister adjungeras andra professioner till nätverket utifrån behov.

Målet är att nätverket ska arbeta för en patientfokuserad, säker, jämlik, kunskapsbaserad, ändamålsenlig och effektiv cancervård samt att stärka patientens delaktighet i vården.