Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för bukspottkörtelcancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Britt-Marie Karlson

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

 

Ledamöter

Alina Dimopoulou

radiolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Andrea Lundkvist

arbetsterapeut

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Andrzej Piwowar

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Annika Hedberg

sjuksköterska

Mora lasarett

Apostolos Analatos

kirurg

Nyköpings lasarett

Björn Strandell

chefsläkare

Primärvården Region Örebro län

Christina Lundberg

radiolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Elin Barkman

sjuksköterska

Falu lasarett

Hampus Klockhoff

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Hanna Lindgren Ulin

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Henning Karlsson

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Joen Stålbröst

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Johan Wikström

kirurg

Mora lasarett

Jonas Geijer

kirurg

Hudiksvalls sjukhus

Kalle Andreasson

kirurg

Västmanlands sjukhus, Västerås

Katalin Kovacs

onkolog

Gävle Sjukhus

Kristina Bonde

onkolog,

Centralsjukhuset Karlstad

Lina Carlehäll

dietist

Region Dalarna

Linnea Sundström

sjuksköterska kirurgklinik

Universitetssjukhuset Örebro

Maria Berglund

dietist

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Rickard Wadfeldt

onkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Sandra Christofferson

kurator

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Patientföreträdare

Jacob Kinge

vårdprocessgrupp bukspottkörtel

PALEMA, Uppsala