Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för bukspottkörtelcancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Britt-Marie Karlson

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

 

Ledamöter

Alina Dimopoulou

radiolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Andrea Lundkvist

arbetsterapeut

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Apostolos Analatos

kirurg

Nyköpings lasarett

Christina Lundberg

radiolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

David Sterner

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Elin Barkman

kontaktsjuksköterska

Falu Lasarett, Falun

Hampus Klockhoff

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Hanna Lindgren Ulin

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Henning Karlsson

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ida Brodin

kontaktsjuksköterska onkologkliniken

Gävle sjukhus

Joen Stålbröst

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Johan Wikström

kirurg

Mora lasarett

Jonas Geijer

kirurg

Hudiksvalls sjukhus

Kalle Andreasson

kirurg

Västmanlands sjukhus, Västerås

Karin Staland

kontaktsjuksköterska

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Katalin Kovacs

onkolog

Gävle Sjukhus

Kristina Bonde

onkolog,

Centralsjukhuset Karlstad

Lina Carlehäll

dietist

Region Dalarna

Linnea Sundström

kontaktsjuksköterska kirurgkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Maria Berglund

dietist

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Markus Lindqvist

överläkare i onkologi

Onkologkliniken Sörmland

Adjungerande

Björn Strandell

chefsläkare

Primärvården Region Örebro

Patientföreträdare

Jacob Kinge

patient- och närståendeföreträdare

Patientföreningen PALEMA