Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för bukspottkörtelcancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Britt-Marie Karlson

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

 

Ledamöter

Alina Dimopoulou

radiolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Annika Hedberg

sjuksköterska

Mora lasarett

Apostolos Analatos

kirurg

Nyköpings lasarett

Birgit Johansson

onkolog

Västmanlandssjukhus Västerås

Björn Strandell

chefsläkare

Primärvården Region Örebro län

Christina Lundberg

radiolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Fotini Koutakis Wolin

sjuksköterska ,

Centralsjukhuset Karlstad

Hampus Klockhoff

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Hanna Lindgren Ulin

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Joen Stålbröst

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Johan Wikström

kirurg

Mora lasarett

Kalle Andreasson

kirurg

Västmanlands sjukhus, Västerås

Karin Staland

kirurgmottagningen

Akademiska sjukhuset Uppsala

Katalin Kovacs

onkolog

Gävle Sjukhus

Kristina Bonde

onkolog,

Centralsjukhuset Karlstad

Lina Andersson

dietist

Falu lasarett

Linnea Sundström

sjuksköterska kirurgklinik

Universitetssjukhuset Örebro

Maria Berglund

dietist

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Peter Nygren

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Rickard Wadfeldt

onkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Sandra Christofferson

kurator

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

 

Patientföreträdare

Jacob Kinge

vårdprocessgrupp bukspottkörtel

PALEMA, Uppsala