Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Sydöst – nationellt ansvarig

Sara Sterneberg

produktägare

RCC Sydöst

Annica Vågeland

registeradministratör

RCC Sydöst

Statistiker

Nationell support

RCC Sydöst

RCC Norr

Sonia Katsuura

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Stockholm-Gotland

Mari Lindeborg

diagnoskoordinator hudmelanom, lever, gallvägar, pankreas

RCC Stockholm Gotland

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

RCC Syd

Johanna Henriksson

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Mellansverige

Andrea Back

registeradministratör

RCC Mellansverige

 

Lisa Busk Hedström

verksamhetsutvecklare

RCC Mellansverige

Lena Pettersson

registeradministratör

RCC Mellansverige

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst