Nationell vårdprogramgrupp bröstcancer

Vårdprogrammet för bröstcancer utformas av en nationell arbetsgrupp med representanter från samtliga sjukvårdsregioner.

Utöver de regionala representanter som listas nedan knyter gruppen till sig de experter som behövs för att representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöde. Alla som arbetat med att ta fram ett vårdprogram finns omnämnda i vårdprogramsdokumentet.

Ordförande

Theodoros Foukakis

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Ledamöter

Anne Andersson

onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Jonas Bergh

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset

Niklas Loman

överläkare

Skånes universitetssjukhus

Eva Vikhe Patil

överläkare

Universitetssjukhuset i Linköping

Antonios Valachis

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Dan Lundstedt

överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patolog

Johan Hartman

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Patientrepresentant

Susanne Dieroff Hay

ordförande

Bröstcancerförbundet

Omvårdnad

Yvonne Wengström

professor

Karolinska Universitetssjukhuset

Stödjande RCC

Lena Grönlund

vårdprogramhandläggare

RCC Stockholm Gotland