Regionalt vårdprogram

Regionala tillämpningar av nationella vårdprogrammet för bröstcancer för Uppsala-Örebroregionen är utarbetade av en regional arbetsgrupp på uppdrag av den regionala vårdprocessgruppen för bröstcancer.

Kapitelindelningen i de regionala tillämpningarna följer det nationella vårdprogrammet men de kapitel som saknar regionala tillämpningar är borttagna.

Regionala tillämpningar för Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro av nationellt vårdprogram för bröstcancer, augusti 2015

Bröstcancer - Regionalt vårdprogram, april 2014