Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för bröstcancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Henrik Lindman

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala, Region Mellansverige

 

Åsa Wickberg

kirurg

Universitetssjukhuset, Örebro, Region Mellansverige

Ledamöter

Andreas Karakatsanis

kirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Annette Bauer

patolog

Falu lasarett, Falun

Antonis Valachis

onkolog

Universitetssjukhuset, Örebro

Arestis Sokratous

kirurg

Falu lasarett, Falun

Cecilia Nilsson

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Helena Olofsson

patolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Joakim Ramos

överläkare radiologi

Västmanlands sjukhus, Västerås

Karin Åhlander Lindwall

kirurg

Gävle Sjukhus, Gävle

Kilian Bachmeier

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Kristin Larsson

kirurg

Centralsjukhuset, Karlstad

Maria Annerbo

kirurg

Falu lasarett, Falun

Maria Pettersson

bröstmott/kirurgkliniken

Gävle Sjukhus, Gävle

Marie Bergman

onkolog

Centralsjukhuset, Karlstad

Per Edlund

onkolog

Gävle Sjukhus, Gävle

Pernilla Westerberg

kirurg

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Pia Stenberg

bröstsjuksköterska

Gävle Sjukhus, Gävle

Staffan Eriksson

kirurg

Västmanlands sjukhus, Västerås

Ulrika Lundquist

kirurg

Centralsjukhuset, Karlstad

Yvette Andersson

kirurg, överläkare

Västmanlands sjukhus, Västerås

Patientföreträdare

Päivi Kirsilä

Bröstcancerföreningen Misteln

 

Yvonne Bäckius

Bröstcancerföreningen Maria Gävleborg