Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för bröstcancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Fredrik Wärnberg

kirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Henrik Lindman

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala, Region Mellansverige

Ledamöter

Antonis Valachis

onkolog

Onkologkliniken Örebro

 

Evangelos Digkas

onkolog

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Gabriel Jonsson

specialistläkare

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Gunilla Christenson

kirurg

Falu lasarett

Helena Granstam Björneklett

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Helena Olofsson

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jenny Granström

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Joakim Ramos

överläkare

Västmanlands sjukhus, Västerås

Karin Åhlander Lindwall

kirurg

Gävle Sjukhus

Kilian Bachmeier

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Maria Annerbo

kirurg

Falu lasarett

Maria Pettersson

bröstmott/kirurgkliniken

Gävle Sjukhus

Per Edlund

onkolog

Gävle Sjukhus

Pia Stenberg

bröstsjuksköterska

Gävle Sjukhus

Staffan Eriksson

kirurg

Västmanlands sjukhus, Västerås

Umit Demirci

kirurg

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Åsa Wickberg

kirurg

Universitetssjukhuset, Örebro, Region Mellansverige

 

 

Patientföreträdare

Päivi Kirsilä

vårdprocessgrupp bröstcancer

Bröstcancerföreningen Misteln Västmanland

 

Therese Bergstedt

vårdprocessgrupp bröstcancer

Bröstcancerföreningen Hilda Örebro