BRCA-testning Mellansverige

Onkogenetiskt snabbspår för behandlingsrelaterad testning av BRCA1 och BRCA2 inom Sjukvårdsregion Mellansverige.

Inom BRCA-testning analyseras generna BRCA1, BRCA2, TP53, PALB2, CHEK2 (trunkerande), ATM (trunkerande), i samband med ett nydiagnostiserat fall av bröstcancer. Syftet med testningen är att ge vägledning vid behandling av det enskilda cancerfallet. Svaret på analysen kan även styra patientens uppföljning och ha betydelse för patientens släktingar.

För praktiska frågor gällande exempelvis provtagning och remisskrivning, vänd dig i första hand till Onkogenetisk mottagning vid Akademiska sjukhuset, telefon 018-611 59 40.

Dokument

Handläggning av onkogenetiskt snabbspår (pdf, nytt fönster)

Remiss, bröstcancer genetisk analys (pdf, nytt fönster)

Information till vårdgivare (pdf, nytt fönster)

Malltexter för patientinformation

Observera att regionens brevmall ska användas till texterna för informationsbrev och negativt provsvar. Ange även telefonnummer till kontaktsjuksköterska vid er klinik i informationsbrevet.

Text till informationsbrev (word)

Text vid negativt provsvar (word)