Ärftlig bröstcancerpanel

Rutin för behandlingsrelaterad testning med ärftlig bröstcancerpanel inom Sjukvårdsregion Mellansverige.

Inom testning med bröstcancerpanel analyseras generna BRCA1, BRCA2, TP53, PALB2, CHEK2 (trunkerande), ATM (trunkerande), RAD51C, RAD51D och BARD1 i samband med ett nydiagnostiserat fall av bröstcancer. Syftet med testningen är att ge vägledning vid behandling av det enskilda cancerfallet. Svaret på analysen kan även styra patientens uppföljning och ha betydelse för patientens släktingar.

För praktiska frågor gällande exempelvis provtagning och remisskrivning, vänd dig i första hand till Onkogenetisk mottagning vid Akademiska sjukhuset, telefon 018-611 59 40.

Dokument för nedladdning

PM för handläggning:
Behandlingsassocierad utredning vid misstanke om ärftlig bröstcancer (pdf, nytt fönster)

Remiss till klinisk genetik:
Remiss, bröstcancer genetisk analys (pdf, nytt fönster)

Information till patient innan testning:
Patientinformation vid genetisk testning om ärftlig bröstcancer (Word)

Information till vårdgivare:
Information till vårdgivare (pdf, nytt fönster)

Mall för svar på negativ testning:
Brevmall neg. testad (Word)

OBS! Var vänlig lägg text för både patientinformation och mall för negativt testningssvar på eget brevpapper. Fyll även i telefonnummer till kontaktsjuksköterska på informationsbrevet.

För mer information: Klinisk Genetik Akademiska sjukhuset

Kontakt

1177: Onkologiska mottagningen, Uppsala

Telefon: 018-611 59 40