Styrgrupp för blodcancerregistret

Blodcancerregistrets styrgrupp består av registerhållarna för vart och ett av de åtta delregistren samt representanter för de regioner som inte är representerade i form av registerhållare. Därutöver finns också en sjuksköterska som representerar omvårdnadsdelen. Blodcancerregistret består av flera kvalitetsregister, läs mer om de olika registren under respektive diagnos.

Karin Ekström Smedby

Registerhållare, hematolog

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Gunnar Juliusson

hematolog

Skånes Universitetssjukhus

Erik Ahlstrand

hematolog

Örebro Universitetssjukhus, Region Mellansverige

Martin Höglund

hematolog

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Mattias Mattsson

hematolog

Akademiska sjukhuset, Region Uppsala Örebro

Elisabeth Ejerblad

hematolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Franz Rommel

hematolog

Universitetssjukhuset, Linköping

Martin Erlanson

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Lars Skagerlind

sjuksköterska

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Anna Lübking

hematolog

Skånes Universitetssjuhus

Cecilie Hveding Blimark

hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ulf Mejhert

patientrepresentant

Blodcancerförbundet