Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för blodcancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Ordförande

Martin Höglund

processledare

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 

 

Ledamöter

Annika Backström

kontaktsjuksköterska

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Annika Othzén

internmedicin

Gävle Sjukhus

Bassam Alyass

medicin

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Emma Lindh

sjuksköterska

Centralsjukhuset Karlstad

Erik Ahlstrand

hematolog

Örebro Universitetssjukhus, Region Mellansverige

Eva Lindblad

kontaktsjuksköterska

Gävle Sjukhus

Helena Gustafsson

internmedicin

Gävle Sjukhus

Magnus Svensson

medicin

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Max Flogegård

hematolog

Region Dalarna

Per Granström

läkare medicinkliniken

Region Värmland

Peter Kragsbjerg

läkare medicinkliniken

Region Västmanland

Ylva Hammarlund

läkare medicinkliniken

Falu lasarett

Patientföreträdare

Per Falk

patientföreträdare, vårdprocessgrupp blodcancer

Ljuspunkten, Gävleborg

 

Viola Andersson

patientföreträdare, vårdprocessgrupp blodcancer

Blodcancerföreningen i Uppsala sjukvårdsregion