Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för blodcancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Mattias Mattsson

hematolog

Akademiska sjukhuset

Ledamöter

Annika Backström

kontaktsjuksköterska

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Anna Österlind

läkare internmedicin

Region Västmanland

Bassam Alyass

läkare internmedicin

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Emma Lindh

sjuksköterska

Centralsjukhuset Karlstad

Erik Ahlstrand

hematolog

Örebro Universitetssjukhus, Region Mellansverige

Helena Gustafsson

läkare internmedicin

Gävle Sjukhus

Magdalena Hofgren

sjuksköterska

VO medicin, Universitetssjukhuset Örebro

Magnus Svensson

läkare internmedicin

Mälarsjukhuset

Maria Backman

läkare internmedicin

Medicinkliniken, Falu lasarett

Maria Ledin Sjöholm

kontaktsjuksköterska

Medicinkliniken, Region Västmanland

Max Flogegård

hematolog

Region Dalarna

Malin Månsson Leinonen

sjuksköterska

Medicinkliniken, Region Gävleborg

Moa Forsberg

läkare internmedicin

Medícinkliniken, Nyköpings lasarett

Per Granström

läkare medicinkliniken

Region Värmland

Patientföreträdare

Per Falk

patient- och närståendeföreträdare, vårdprocessgrupp blodcancer

Ljuspunkten, Gävleborg

 

Irene Delbom Elfving

patient- och närståendeföreträdare, vårdprocessgrupp blodcancer

Blodcancerföreningen i Uppsala sjukvårdsregion