Nationellt vårdprogram myeloproliferativ neoplasi (MPN)

Vårdprogrammet gäller för alla patienter över 18 år med diagnoserna polycytemia vera (PV), essentiell trombocytemi (ET), myelofibros (MF) och oklassificerbar myeloproliferativ neoplasi (MPN-U).

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram myeloproliferativ neoplasi (MPN), Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.