Nationell kvalitetsregistergrupp  för myeloproliferativa sjukdomar (MPN)

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Erik Ahlstrand

Registerhållare

Örebro Universitetssjukhus, Region Uppsala Örebro

Ledamöter

Maria Liljeholm

hematolog

Norrlands universitetssjukhus, Region Norr

 

Marie Lindgren

hematolog

Länssjukhuset i Kalmar, Region Sydöst

Anna Ravn Landtblom

Leg. läkare

Södersjukhuset, Region Stockholm Gotland

Stefan Scheding

hematolog

Skånes Universitetssjukhus, Region Syd

Björn Andreasson

hematolog

Uddevalla Sjukhus, Region Väst

Patientrepresentant

Vakant

Stödteam

Malin Bergman

diagnoskoordinator hematologi

RCC Stockholm Gotland

 

Karin Engström

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

Lena Grönlund

registerproduktägare

RCC Stockholm Gotland

Kamilla Krawiec

statistiker

RCC Stockholm Gotland