Regionalt vårdprogram

Denna version av vårdprogrammet för maligna lymfom i Sjukvårdsregion Mellansverige uppdaterades under 2015. Vårdprogrammet ska fungera som ett praktiskt verktyg och samordna den kliniska handläggningen av patienter med lymfom i regionen.

Nationella riktlinjer för vissa undergrupper (Diffust storcellig B, Burkitt´s lymfom, Follikulära lymfom, KLL, Hodgkin´s lymfom, Perifera T-cells-lymfom, Mantelcellslymfom och Mb Waldenström) har varit underlag för behandlingsrekommendationerna. Rekommendationer om utredning och uppföljningsrutiner har inkluderats. 

Lymfom - Regionalt vårdprogram, Augusti 2016