Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för lymfom

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Charlott Mörth

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

 

 

Ledamöter

Amal Abu Sabaa

onkolog

Gävle Sjukhus

 

Arne Zollenkopf

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Daniel Molin

onkolog

Akademiska sjukhuset

Gunilla Enblad

onkolog

Akademiska sjukhuset

Hans Hagberg

onkolog

Akademiska sjukhuset

Ingrid Glimelius

onkolog, professor, chefsläkare

Region Uppsala

Karin Hallén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Lotten Blomqvist

kontaktsjuksköterska

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Max Flogegård

hematolog

Region Dalarna

Olga Del Val Muñoz

onkolog

RCC Mellansverige

Rose-Marie Amini

patolog

Akademiska sjukhuset

Urban Jerlström

onkolog

Region Örebro län

Ylva Hammarlund

läkare medicinkliniken

Falu lasarett