Nationell kvalitetsregistergrupp kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Lotta Hansson

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Ledamöter

Angeliki Vourtsi

hematolog

Norrlands Universitetssjukhus

 

Anna Bergendahl Sandstedt

överläkare

Universitetssjukhuset i Linköping

Daniel Roth

hematolog

Skånes Universitetssjukhus, Region Skåne

Mattias Mattsson

hematolog

Akademiska sjukhuset

Per-Ola Andersson

hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientrepresentant

Olina Lind

Stödjande RCC

Marie Abrahamsson

diagnoskoordinator

RCC Stockholm Gotland

 

Karin Engström

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

Malin Bergman

diagnoskoordinator hematologi, gynekologi, barncancer

RCC Stockholm Gotland

Kamilla Krawiec

statistiker

RCC Stockholm Gotland

Charlott Lundberg

produktägare

RCC Stockholm Gotland