Nationell kvalitetsregistergrupp för AML och AUL

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Martin Höglund

processledare

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Registerhållare

Gunnar Juliusson

hematolog

Skånes Universitetssjukhus

Ledamöter

Anders Wahlin

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

 

Bertil Uggla

Universitetssjukhuset Örebro

Åsa Derolf

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Sören Lehmann

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Petar Antunovic

Universitetssjukhuset i Linköping

Dick Stockelberg

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Gunnar Juliusson

Skånes Universitetssjukhus

 

 

Stödjande RCC

Ann-Sofi Hörstedt

statistiker

RCC Syd

 

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

RCC Syd

Annika Wendt Wesén

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Niklas Berndt

datamanager

RCC Syd