Nationellt vårdprogram binjuretumörer

Det nationella vårdprogrammet för binjuretumörer täcker utredning, behandling och uppföljning av samtliga typer av binjuretumörer. Binjuretumörer uppvisar stor variation både när det gäller symtom och krav på handläggning. Vårdprogrammet omfattar även benigna binjuretumörer.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram binjuretumörer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Sydöst.

Kontakt

Andreas Muth

ordförande vårdprogramgrupp, överläkare/docent endokrin- och sarkomkirurgi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg