Nationell vårdprogramgrupp för långtidsuppföljning efter barncancer

Ordförande

Cecilia Petersen

barnonkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

Ledamöter

Anna-Maja Svärd

Norrlands universitetssjukhus

 

Stefan Söderhäll

processledare

RCC Stockholm Gotland

Lars Hjorth

överläkare onkologi

Skånes universitetssjukhus

Thomas Relander

Läkare

Skånes universitetssjukhus

Mikael Behrendtz

Universitetssjukhuset i Linköping

Per Frisk

Akademiska sjukhuset Uppsala

Per-Erik Sandström

barnonkolog

Norrlands universitetssjukhus

Ulla Martinsson

överläkare, onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Thomas Björk-Eriksson

verksamhetschef

RCC Väst

Marianne Jarfelt

regional processägare barncancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Cecilia Follin

leg. sjuksköterska medicine doktor

Skånes universietssjukhus

Gunnar Adell

onkolog, överläkare

Universitetssjukhuset, Linköping

Stödjande RCC

Christina Landegren

verksamhetsutvecklare

RCC Syd