Nationell vårdprogramgrupp för långtidsuppföljning efter barncancer

Ordförande

Cecilia Petersen

barnonkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Ledamöter

Anna Embring

Läkare

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Anna-Maja Svärd

Norrlands universitetssjukhus

Anna Sällfors Holmqvist

barnläkare

Skånes universitetssjukhus

Carolina Bogefors

Läkare

Skånes universitetssjukhus

Cecilia Follin

leg. sjuksköterska medicine doktor

VO Onkologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Maria Dimoula

överläkare

Akademiska sjukhuset Uppsala

Marianne Jarfelt

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Mikael Behrendtz

överläkare

Universitetssjukhuset i Linköping

Måns Agrup

Läkare

Linköpings universitetssjukhus

Per-Erik Sandström

barnonkolog

Norrlands universitetssjukhus

Trausti Oskarsson

Tf Sektionschef

Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Per Frisk

Akademiska sjukhuset Uppsala

Stödjande RCC

Christina Landegren

Verksamhetsutvecklare

RCC Syd