Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp inom barnonkologi

RCC Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Agneta Holtz

barnläkare

Region Västmanland

 

 

Ledamöter

Andreas Odlind

barnläkare

Falu lasarett

 

Ann-Christin Björklund

konsultsjuksköterska för barn med hjärntumör

Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Anna Sohlberg Bjork

barnsjuksköterska

Gävle sjukhus

Carl-Johan Oldaeus Almerén

Barnläkare

Universitetssjukhuset Örebro

Fredrik Sewon

barnläkare

Gävle sjukhus

Gunilla Larsson

barnsjuksköterska

Hudiksvalls sjukhus

Jörgen Enarsson

barnläkare

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Kaisa Lundqvist

barnsjuksköterska

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Magnus Hellberg

barnläkare

Hudiksvalls sjukhus

Natalja Jackmann

barnonkolog

Akademiska barnsjukhuset

Rebecca Åström

barnsjuksköterska

Västmanlands sjukhus, Västerås

Sofia Sømoen

barnsjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Susanne Jons

barnsjuksköterska

Falu lasarett