Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp inom barnonkologi

RCC Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Agneta Holtz

barnläkare

Västmanlands sjukhus Västerås

Ledamöter

Andreas Odlind

barnläkare

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Dalarna

 

Ann-Christin Björklund

konsultsjuksköterska för barn med hjärntumör

Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Britt Meijer

kontaktsjuksköterska

Barn- och ungdomskliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås

Fredrik Sewon

barnläkare

Gävle sjukhus

Gunilla Larsson

kontaktsjuksköterska

Barn- och ungdomskliniken, Hudiksvalls sjukhus

Jörgen Enarsson

barnläkare

Barn och ungdomskliniken, Mälarsjukhuset

Magnus Hellberg

barnläkare

Barn- och ungdomskliniken, Hudiksvalls sjukhus

Mari-Rose Andersson

kontaktsjuksköterska

Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Natalja Jackmann

barnonkolog

Akademiska barnsjukhuset

Susanne Jons

kontaktsjuksköterska

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Dalarna

Åsa Jörnegren

barnläkare

Barnmedicin Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Patientföreträdare

Anna-Carin Öberg

Barncancerfonden, Mellansverige