Vårdplaneringsgrupper

Barncancer består av diagnosgrupper med få patienter per år och därför krävs ett nordiskt samarbete för att kunna utforma och utvärdera behandlingar.

Samarbetet började på nationell nivå med akut lymfatisk leukemi, ALL. En nordisk samarbetsgrupp NOPHO (Nordic Society for Paediatric Haematology and Oncology) startade 1982 och alla barncancerpatienter i Norden med ALL ingick sedan i samma behandlingsprogram.

Övriga diagnosgrupper inkluderades snabbt i det nordiska samarbetet. Idag är det mer än 35 nordiska arbetsgrupper inom NOPHO.

NOPHO, Nordic Society for Paediatric Haematology and Oncology

Mer information om de nationella vårdplaneringsgrupperna finns via länken nedan.

Vårdplaneringsgrupper, Svenska Barnläkarföreningen, PHO-sektionen