Utveckling av den palliativa vården av barn

Den pågående sjukvårdsregionala barncancersatsningen i Mellansverige gör en särskild satsning på palliativ vård av barn. Varje region ges möjlighet att äska medel för projekt om upp till 1 000 000 kronor för utveckling av den palliativa vården av barn, oberoende diagnos. Syftet är att implementera det nationella vårdprogrammet för palliativ vård av barn samt det kommande personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet.

Projektdirektivet nedan beskriver kriterier för projektet samt hur ansökan och avrapportering går till.

Projektansökan skickas in senast 31 oktober 2023 till info@rccmellan.se 

Ansökningar kommer hanteras löpande för att möjliggöra uppstart av projekt innan oktober 2023.

Projektdirektiv, palliativ vård av barn (pdf)

Projektansökan, palliativ vård av barn (Word)