Hospitering vid Barncancercentrum, Akademiska barnsjukhuset

Nu finns det möjlighet för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare vid länssjukhusen i Mellansverige samt Örebro Universitetssjukhus att under 1-3 dagar hospitera vid Barncancercentrum, Akademiska barnsjukhuset.

Boende och resa bekostas av den pågående statliga barncancersatsningen, som administreras av Regionalt cancercentrum Mellansverige. Instruktioner med bilagor i länkarna nedan beskriver hur man praktiskt går tillväga.

Instruktion för hospitering
Bilaga 1, checklista sjuksköterskor
Bilaga 2, checklista undersköterskor
Bilaga 3, checklista paramedicinare
Bilaga 4, ersättning för bilresa