Barncancersatsning i Mellansverige

Sedan 2019 års överenskommelse mellan staten och SKR pågår det i Sjukvårdsregion Mellansverige ett arbete för en förbättrad barncancervård. Arbetet samordnas av RCC Mellansverige.

Den avancerade barncancervården i sjukvårdsregionen utförs vid barnonkologiskt centrum i Uppsala, dit samtliga regioner vänder sig för vård (gäller ej Värmland som inom barncancer samarbetar med Västra Götalandsregionen). Övriga regioner erbjuder kompletterande barnonkologisk verksamhet av olika komplexitetsgrad.

Som en del av 2019 års överenskommelse och som komplement till den nationella rapporten togs en sjukvårdsregional rapport om barncancervården fram och lämnades till Socialdepartementet i november 2019. Rapporten beskriver de utmaningar som finns i sjukvårdsregionen utöver de som beskrivs i den nationella rapporten.

Barncancerrapport Mellansverige f.d. Uppsala Örebro (pdf, nytt fönster)

Projektorganisation och pågående arbete

I de årliga överenskommelserna 2019–2023 finns ekonomiska medel för att stärka barncancervården. Det har möjliggjort initiering av flera olika delprojekt för en förbättrad barncancervård i sjukvårdsregionen. RCC Mellansverige är projektägare och det finns en projektorganisation med projektledare och styrgrupp tillsatt i syfte att få driv i satsningen och stötta de delprojekt som initieras.

Delprojekt i barncancersatsningen

Projektorganisation barncancersatsningen (nytt fönster)

Nya delprojekt

Idéer till nya delprojekt inom ramen för barncancersatsningen i Sjukvårdsregion Mellansverige är varmt välkomna. Kontakta huvudprojektledare Sara Saltin om du har en idé som du vill ventilera eller fyll i idébeskrivningen nedan.

Mall för idébeskrivning, delprojekt inom barncancer (Word)