Nationell arbetsgrupp för barncancerområdet

Sedan våren 2020 finns en nationell arbetsgrupp inom ramen för satsningen på stärkt cancervård för barn och unga. I uppdraget ingår att prioritera, planera och samordna insatserna för barncancerområdet.

Arbetsgruppens uppdrag är att

  • Påbörja implementering av prioriterade insatser i enlighet med den handlingsplan som togs fram och rapporterades under 2020.
  • Verka för att utvecklingen inom barncancer kan följas upp med hjälp av kvalitetsregister.
  • Stödja och bidra till att utveckla kunskaps- och erfarenhetsutbytet om långtidsuppföljning som bedrivs vid seneffektsmottagningar i samtliga sjukvårdsregioner. 
  • Stödja befintliga och nya nätverk som arbetar med insatser inom satsningen på stärkt cancervård för barn och unga samt långtidsuppföljning efter barncancer. 

I den nationella arbetsgruppen ingår representanter från landets sex olika regionala cancercentrum. 

Ordförande

Karin Mellgren

barnonkolog, ordförande nationell arbetsgrupp för barncancerområdet

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nationellt processtöd

Olivia Claesson

nationellt processtöd barncancer

RCC Väst

Arbetsgrupp

Agneta Holtz

barnläkare

Region Västmanland

 

Elisabeth Björn

kontaktsjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

Frans Nilsson

barnonkolog

Barn- och Ungdomscentrum Norrlands Universitetssjukhus

Jonatan Källström

barnläkare

Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Josefine Palle

Sektionschef, överläkare

Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Kees-Jan Pronk

barnonkolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Kajsa Brostedt

vårdenhetschef

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Karin Tibblin

vårdenhetschef

H.K.H Kronprinsessan Victorias barn och ungdomssjukhus Universitetssjukhuset Lin...

Lisa Törnudd

barnonkolog

H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus

Maria Liden

avdelningschef, Barn- och Ungdomscentrum

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Pernilla Grillner

barnonkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Patient- och närståenderepresentanter

Karin Mellström

patient- och närståenderepresentant

André Idegård

patient- och närståenderepresentant