Till regionspecifikt innehåll

Nationell satsning inom barncancer

RCC arbetar för att alla barn och unga med cancer ska få tillgång till en sammanhållen och jämlik barncancervård.

I överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för 2019 och 2020 finns medel avsatta för att utveckla barncancerområdet. Utifrån det bedriver RCC både nationella och sjukvårdsregionala förbättringsarbeten i syfte att stärka vården för barn som har eller har haft cancer.

En nationell arbetsgrupp för barncancerområdet har bildats och skapat en handlingsplan för 2020–2022 med utgångspunkt i analysen.

Handlingsplan

Förstudie 2019

Sveriges sex barncancercentrum gjorde 2019 en analys av hur barncancervården kan utvecklas både nationellt och i varje sjukvårdsregion. En rad konkreta förslag sammanställdes i en rapport.

Utvecklingsområden inom barncancervården (pdf, nytt fönster)

Varje sjukvårdsregion kartlagt regionala utvecklingsområden. Du hittar dem under Regionspecifikt innehåll

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sjukvårdsregional satsning

Sedan 2019 års överenskommelse mellan staten och SKR pågår det i Sjukvårdsregion Mellansverige ett arbete för en förbättrad barncancervård. Arbetet samordnas av RCC Mellansverige.

Barncancersatsning Mellansverige