Nationellt vårdprogram

11. Multidisciplinär konferens (MDK)

Multidisciplinära konferenser (MDK) ökar sannolikheten för att patienterna ska få bästa möjliga behandling, och är viktiga för utbildning samt för identifiering av patienter som kan inkluderas i kliniska studier [154, 155]. Mall för anmälan till MDK finns som bilaga 6.

MDK kan ersättas av ett mottagningsbesök då patienten träffar en prostatacancerprofilerad urolog och onkolog samtidigt, en så kallad multidisciplinär mottagning. En sådan mottagning innebär en fördel för patienterna eftersom de får ta del av information från både onkolog och kirurg. Det förutsätter att demonstration av bilddiagnostik och patologipreparat inte är nödvändigt.

I nedanstående situationer bör en MDK eller en multidisciplinär mottagning genomföras före behandlingsbeslut:

Följande personalkategorier bör medverka vid MDK:

Allmänna rutiner vid MDK: