5. Strukturerad bedömning, diagnostik och Min vårdplan