MENY
Till regionspecifikt innehåll

Förebyggande och tidig upptäckt av tarmcancer

Baserat på erfarenheter från den så kallade SCREESCO-studien och på slutsatser från en nationell arbetsgrupp rekommenderar Regionala cancercentrum i samverkan att landsting och regioner startar en nationell allmän tarmcancerscreening från och med år 2019.

Den nationella studien för screening mot tjock- och ändtarmscancer, SCREESCO (Screening of Swedish colons), startade februari 2014. Två år senare kom RCC och landstingen överens om att förlänga genomförandet av studien med fem år för att förbereda ett samordnat nationellt införande av allmän tarmcancerscreening. 

Socialstyrelsens rekommendation om tarmcancerscreening från 2014 anges att Sverige bör avvakta med införande av generell screening tills SCREESCO-studien är klar med inklusionen av deltagare. Detta väntas bli klart under 2019.

Med stöd av Socialstyrelsens screeningråd har därför RCC i samverkan rekommenderat landsting och regioner att under 2019 påbörja ett nationellt införande av generell tarmcancerscreening för alla kvinnor och män i Sverige i åldern 60-74 år.

En nationell arbetsgrupp hade under 2017 RCCs uppdrag att utreda förutsättningarna för hur ett sådant införande kan genomföras och har samlat sina slutsatser i en rapport.

Införande av allmän tarmcancerscreening – slutrapport och rekommendation (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Både Västra Götalandsregionen och Region Halland deltar i studien och invånare i de båda regionerna började kallas under 2014.

Regionalt ansvarig

Andreas Pischel

regional processägare tarmcancerscreening

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs en nyhetsartikel om starten av studien här. 


Faktaägare: Beatrice Melin
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 4 september 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 4 september 2018